Ślimaki i drzewa w Pitagorejskim lesie…

Informacje dotyczące tego projektu: 

Dział programowy: Geometria

Cele projektu:

 1. Cele kształcenia matematycznego:

1.1.   Uczeń potrafi dostrzec i wykorzystać twierdzenie Pitagorasa w określonej sytuacji.

1.2.   Uczeń interpretuje w sposób właściwy zastaną sytuację do twierdzeń matematycznych.

1.3.   Uczeń poznaje twierdzenie Pitagorasa, umie zastosować je w różnych sytuacjach, zna ciekawostki dotyczące twierdzenia, kontekst historyczny, życiorys Pitagorasa, trójki, drzewa i ślimaki pitagorejskie oraz zna sposoby wykorzystywania twierdzenia Pitagorasa w praktyce na podstawie starożytnych legend i podań.

 1. Cele wychowawcze:

2.1.   Uczeń dostrzega wpływ nauki i odkryć matematycznych na codzienne życie poprzez znajomość praktycznych zastosowań twierdzenia Pitagorasa.

2.2.   Uczeń poszerza swoją wiedzę historyczną i wiedzę o kulturze.

2.3.   Uczeń docenia pracę zespołową i ma świadomość swojego funkcjonowania.

Czas realizacji: luty 2011 – maj 2012

Grupa: 10 -12 osób

Sposoby realizacji projektu: praca w grupach, drama, warsztaty

Planowane efekty:

* dla uczniów: uczeń poznaje twierdzenie Pitagorasa oraz jego zastosowania w różnych sytuacjach, ciekawostki dotyczące twierdzenia, kontekst historyczny, życiorys Pitagorasa, trójki, drzewa i ślimaki pitagorejskie oraz sposoby wykorzystywania twierdzenia Pitagorasa w praktyce na podstawie starożytnych legend i podań, uczeń uczy się stawiać hipotezy i wyciągać wnioski, poznaje sposoby zbierania informacji, tworzy prezentacje, plakaty, inscenizacje, zadania, animowane dowody twierdzenia, układanki oraz piosenki dotyczące twierdzenia Pitagorasa,

* dla szkoły: wzbogacenie pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne, 

Sposób prezentacji: ulotki, plakaty, prezentacje multimedialne, drama, koncert piosenki

Zadania do wykonania przez uczniów:

 1. Uczeń poznaje postać Pitagorasa oraz opisuje kontekst historyczny
 2. Uczeń poznaje zadania szkoły Pitagorejskiej ( dowiaduje się czym zajmowali się uczniowie Pitagorasa, związek pitagorejski oraz elementy filozofii pitagorejczyków)
 3. Uczeń opisuje dokonania Pitagorasa i jego uczniów (wszystko to czym się wsławili)
 4. Uczeń poznaje i formułuje twierdzenie Pitagorasa
 5. Uczeń poznaje i tworzy własne dowody twierdzenia Pitagorasa (układanki, dowody rysunkowe, algebraiczne itp. )
 6. Uczeń poznaje animowane dowody twierdzenia Pitagorasa dostępne w internecie
 7. Uczeń poznaje twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa oraz jego zastosowania
 8. Uczeń poznaje zastosowania twierdzenia Pitagorasa (dowiaduje się w jakich sytuacjach można wykorzystać twierdzenie, w jakich dziedzinach itp.), a także wykonuje pomoce służące do wyznaczania kąta prostego
 9. Uczeń przygotowuje inscenizację przedstawiająca życie Pitagorasa, jego dokonania, odkrycie twierdzenia i jego praktyczne zastosowania
 10. Uczeń poznaje konstrukcje geometryczne ślimaków i drzew Pitagorejskich oraz zapoznaje się z pojęciem rekurencji – warsztaty
 11. Uczeń tworzy bank zadań dotyczących twierdzenia Pitagorasa i jego zastosowań
 12. Uczeń przeprowadza wśród uczniów klas drugich konkurs „I ty zostaniesz Pitagorasem”
 13. Uczeń opisuje własności ślimaków Pitagorejskich
 14. Uczeń opisuje własności drzew Pitagorejskich
 15. Uczeń opisuje własności trójekPitagorejskich
 16. Uczeń poznaje trójkąt egipski/pitagorejski
 17. Uczeń poznaje ciekawostki o Pitagorasie
 18. Uczeń poznaje anegdoty dotyczące życia Pitagorasa
 19. Uczeń poznaje cytaty Pitagorasa

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz