Zachwycający świat wielościanów

Projekt „Zachwycający świat wielościanów” realizowany jest w roku szkolnym 2011/2012. Bierze w nim udział łącznie 23 uczniów podzielonych na 8 grup projektowych.

Oto lista zagadnień tematycznych wraz ze składem grup realizujących poszczególne zadania:


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

Dział programowy:      Bryły
Temat projektu:         Zachwycający świat wielościanów

Cele projektu
1.    Cele kształcenia matematycznego:

1.1.    Uczeń potrafi dostrzec i wykorzystać twierdzenia z geometrii w określonej sytuacji.
1.2.    Uczeń interpretuje w sposób właściwy zastaną sytuację do twierdzeń matematycznych.
1.3.    Uczeń poznaje rodzaje wielościanów i je klasyfikuje, kreśli siatki wielościanów, tworzy modele wielościanów i opisuje ich własności.
1.4.    Uczeń poznaje różne techniki tworzenia modeli wielościanów.
1.5.    Uczeń potrafi wskazać przykłady wielościanów w otoczeniu.

2.    Cele wychowawcze:

2.1.    Uczeń dostrzega wielokulturowość dziedzictwa ludzkości.
2.2.    Uczeń poszerza swoją wiedzę historyczną i wiedzę o kulturze.
2.3.    Uczeń docenia pracę zespołową i ma świadomość swojego funkcjonowania.

 

Czas realizacji:       grudzień 2011 – maj 2012

Grupa:                      8 – 10 osób

Sposoby realizacji projektu:         praca w grupach, praca w terenie, warsztaty

Planowane efekty:

  • dla uczniów:    uczeń zna rodzaje wielościanów i je klasyfikuje, kreśli siatki wielościanów, tworzy modele wielościanów i opisuje ich własności, zna różne techniki tworzenia modeli wielościanów, składa i projektuje wielościany z klocków Reco, podaje przykłady wielościanów w otoczeniu, w przyrodzie, w architekturze
  • dla szkoły:            wzbogacenie pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne,

Zadania do wykonania przez uczniów:

1.    Uczeń przygotowuje prezentację zawierającą definicję wielościanu oraz klasyfikację wielościanów.
2.    Uczeń poznaje jaki związek ma wszechświat i bryły platońskie oraz przygotowuje prezentację lub plakat na ten temat.
3.    Uczeń poznaje związek między bryłami platońskimi i budową Układu Słonecznego oraz przygotowuje prezentację lub plakat na ten temat.
4.    Uczeń przedstawia własności brył platońskich oraz przygotowuje prezentację na ich temat.
5.    Uczeń poznaje i buduje bryły archimedesowe oraz przygotowuje prezentację na ich temat.
6.    Uczeń poznaje własności i buduje graniastosłupy i antygraniastosłupy oraz przygotowuje prezentację lub plakat na ich temat.
7.    Uczeń tworzy wielościany metodą plasterkową. Projektuje nowe bryły.
8.    Uczeń poznaje własności, buduje wielościany gwiaździste oraz przygotowuje prezentację na ich temat.
9.    Uczeń poszukuje opakowań mających kształt wielościanów. Tworzy klasyfikację i galerię tych brył.
10.    Uczeń poszukuje przykłady słynnych budowli w kształcie omawianych w projekcie wielościanów. Tworzy galerię zdjęć z opisem przedstawionych na zdjęciach budowli.
11.    Uczeń poznaje twierdzenie Eulera dla wielościanów wypukłych i sprawdza je dla poznanych wielościanów.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz