Ruch uliczny w moim mieście

„Ruch uliczny w moim mieście” – to projekt realizowany w roku szkolnym 2011/2012 przez trzy uczennice: Ewelinę Ruczko z klasy IIb, Patrycję Stankiewicz z klasy IIb oraz Małgorzatę Gąsior z klasy Is.

Zapraszam do zapoznania się z efektami pracy dziewcząt:


Poniżej znajdują się informacje dotyczące tego projektu:

Dział programowy: Elementy statystyki

Temat projektu: Ruch uliczny w moim mieście

Cele projektu:

1. Cele kształcenia matematycznego:

1.1. Uczeń tworzy model matematyczny badający i opisujący natężenie ruchu ulicznego w mieście.

1.2. Uczeń bada natężenie w ruchu ulicznym, analizuje i przedstawia wnioski.

2. Cele wychowawcze:

2.1. Uczeń poznaje informacje temat dopuszczalnej prędkości pojazdów na drogach, rodzajów skrzyżowań, oraz hałasu i zanieczyszczenia środowiska.

2.2. Uczeń prezentuje informacje na temat bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, analizuje akty prawne i promuje bezpieczne poruszanie się po drogach.

2.3. Uczeń wie jakie służby są odpowiedzialne za ruch uliczny.

2.4. Uczeń docenia pracę zespołową i ma świadomość swojego funkcjonowania.

Czas realizacji: grudzień 2011 – maj 2012

Grupa: 3 – 6 osób

Sposoby realizacji projektu: praca w grupach, praca w terenie, warsztaty

Planowane efekty:

* dla uczniów: uczeń poznaje metody analizy danych statystycznych, potrafi stawiać hipotezy i wyciągać wnioski, poznaje sposoby zbierania informacji, tworzy model matematyczny do sytuacji z życia codziennego,

* dla szkoły: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów w drodze do i ze szkoły, podczas wakacji oraz wycieczek szkolnych

* dla środowiska lokalnego: zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, świadomość dotycząca dopuszczalnej prędkości, szkodliwości hałasu oraz zanieczyszczeniu środowiska, promowanie ekologicznych środków transportu

Sposób prezentacji: ulotki, plakaty, prezentacja multimedialna

 Zadania do wykonania przez uczniów:

1. Uczeń bada doświadczalnie natężenie ruchu w różnych miejscach miasta o różnych porach dnia, analizuje wyniki i przedstawia wnioski w formie prezentacji.

2. Uczeń poznaje i przedstawia w formie prezentacji informacje na temat dopuszczalnej i rzeczywistej prędkości pojazdów, może nawiązać kontakt przedstawicielem wydziału policji ds. ruchu drogowego.

3. Uczeń analizuje rodzaje skrzyżowań w Bolkowie.

4. Uczeń przedstawia informacje na temat hałasu i zanieczyszczenia środowiska, tworzy prezentację na ten temat.

5. Uczeń przedstawia informacje na temat bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, analizuje akty prawne, tworzy prezentację i ulotki na ten temat.

6. Uczeń analizuje skrzyżowania pod kątem sygnalizacji świetlnej, opisuje zalety i wady sygnalizacji świetlnej.

7. Uczeń dowiaduje się jakie służby są odpowiedzialne za ruch uliczny. Tworzy prezentację na ten temat.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz