Na tropach symetrii

Projekt „Na tropach symetrii” realizowany jest w roku szkolnym 2011/2012. Bierze w nim udział łącznie 22 uczniów podzielonych na 7 grup projektowych.

Oto lista zagadnień tematycznych wraz ze składem grup realizujących poszczególne zadania:


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU:

Cele projektu

 1. Cele kształcenia matematycznego:

1.1.   Uczeń potrafi dostrzec i wykorzystać twierdzenia z geometrii w określonej sytuacji.

1.2.   Uczeń interpretuje w sposób właściwy zastaną sytuację do twierdzeń matematycznych.

1.3.   Uczeń poznaje rodzaje symetrii, potrafi wskazać przykłady symetrii w otoczeniu, kreśli figury symetryczne, zaznacza osie symetrii lub środek symetrii figury oraz kreśli konstrukcyjnie symetralną odcinka i dwusieczną kąta.

 1. Cele wychowawcze:

2.1.   Uczeń dostrzega wielokulturowość dziedzictwa ludzkości.

2.2.   Uczeń poszerza swoją wiedzę historyczną i wiedzę o kulturze.

2.3.   Uczeń docenia pracę zespołową i ma świadomość swojego funkcjonowania.

Czas realizacji:                grudzień 2011 – maj 2012

Grupa:                               6 – 8 osób

Sposoby realizacji projektu:         praca w grupach, praca w terenie, warsztaty

Planowane efekty:              

 • dla uczniów    poszerzenie wiadomości o symetrii: uczeń wskazuje przykłady symetrii w otoczeniu, kreśli figury symetryczne, zaznacza osie symetrii lub środek symetrii figury oraz kreśli konstrukcyjnie symetralną odcinka i dwusieczną kąta.
 • dla szkoły:            wzbogacenie pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne, 

Sposób prezentacji:    galeria prac, wystawa zdjęć, modeli cząsteczek, plakaty, prezentacje multimedialne

Zadania do wykonania przez uczniów:

 1. Uczeń przygotowuje prezentację zawierającą definicję symetrii, rodzaje symetrii oraz przykłady.
 2. Uczeń odnajduje w otoczeniu przykłady symetrii w przyrodzie, tworzy prezentację na ten temat, galerię zdjęć, analizuje związek miedzy posiadaniem osi symetrii a systematyką roślin i zwierząt.
 3. Uczeń odnajduje w otoczeniu przykłady symetrii w rzeczach codziennego użytku, tworzy prezentację na ten temat.
 4. Uczeń odnajduje w otoczeniu przykłady symetrii w chemii (budowa cząsteczek), tworzy modele cząsteczek posiadających osie symetrii.
 5. Uczeń odnajduje w otoczeniu przykłady symetrii w kształcie płatków śniegu, fotografuje płatki i zaznacza osie symetrii, tworzy galerię zdjęć płatków śniegu.
 6. Uczeń prezentuje symetrię w architekturze w odniesieniu do stylów architektonicznych, tworzy galerię zdjęć.
 7. Uczeń przedstawia zabytki, w których występuje symetria – również tych z otoczenia ucznia.
 8. Uczeń bada, czy figury i przedmioty symetryczne podobają się ludziom, przeprowadza ankietę, analizuje i przedstawia wnioski.
 9. Uczeń sprawdza, czy twarz człowieka jest symetryczna.
 10. Uczeń poszukuje przykładów symetrii zwierciadlanej, tworzy prezentację na ten temat.
 11. Uczeń uczy się konstruować symetralną odcinka i dwusieczną kąta – warsztaty.
 12. Uczeń poszukuje obiektów symetrycznych w swoim otoczeniu, fotografuje je i tworzy galerię zdjęć.
 13. Uczeń odnajduje i zaznacza w figurach elementy symetryczne – warsztaty.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz