Halucii oraz fraktal Mandelbrota

Obsypane nagrodami animacje:

w pierwszej słynne schody Eschera stają
się kanwą do snucia egzystencjalnych myśli nad istotą bytu i jego (być
może) absurdalności i ograniczeń.

…następne dwie przedstawiają fraktal Mandelbrota.  Jest to jedno z najbardziej niezwykłych i zagadkowych pojęć matematycznych.