Matematyka w obiektywie

str_konferencjamatwobiekt

Zapraszam po wakacjach do przeglądnięcia swoich zdjęć a być może znajdziecie wśród nich takie, które będą mogły wziąć udział w konkursie „Matematyka w obiektywie”.

Plakat konkursu:

ulotka-2015-11-12

Podstawowe informacje zaczerpnięte z regulaminu konkursu znajdują się poniżej:

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie”, nazywanego dalej Konkursem, jest Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki przy Uniwersytecie Szczecińskim, Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Językiem Konkursu jest polski i angielski.
 4. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 5. Uczestnicy Konkursu są podzieleni na dwie grupy wiekowe:
 • grupa I – osoby do 20 roku życia (obchodzące 20. urodziny do 31grudnia bieżącego roku włącznie);
 • grupa II – osoby powyżej 20 lat.
 1. W Konkursie  nie  mogą  brać  udziału  organizatorzy,  członkowie  jury,  a  także członkowie ich najbliższych rodzin.
 2. Celem Konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki. Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.
 3. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

Cały regulamin znajdziecie tutaj.

A zgłoszenie do konkursu można wykonać tutaj.

Pozostaje mi więc napisać: POWODZENIA!!!!!!!

Ps. Pochwalcie się jeśli wygracie…………….. 🙂

Slideshow