Edukacyjne i logiczne gry on-line

Dźwig

http://www.gry.pl/gra/Dzwig.html

dźwig

Fizyka

http://www.gry.pl/gra/Fizyka-Milo.html

fizyka milo

 

Kostki

http://www.gry.pl/gra/Cubium.html

cubium

Jabłoniowy sad

http://www.gry.pl/gra/Jabloniowy-Sad.html

jabłoniowy sad

Colliderix

http://www.gry.pl/gra/Colliderix.html

colliderix

Katastroficzne konstrukcje

http://www.gry.pl/gra/Catastrophic-Construction.html

catastrofic construction

Gravity master

http://www.grymix.pl/2043/gravity-master/

gravity masters

Mój dom

http://www.xgry.pl/my-house/gry.html

my house

Labirynt

http://www.xgry.pl/labirent/gry.html

labirynt

Droga przez tangram

http://www.xgry.pl/way-of-the-tangram/gry.html

tangram

Graf

http://www.xgry.pl/planarity/gry.html

węzły planitary

Blox

http://www.xgry.pl/blox-schuiven/gry.html

blox

Shuffle

http://www.xgry.pl/shuffle/gry.html

shuffle

Włącz światło 2

http://www.giercownia.pl/gra/31633/light_it_2/

light

Buga

http://www.xgry.pl/buga/gry.html

buga

Ray Ray

http://www.xgry.pl/rayray/gry.html

rayray

Maksimum obrotów

http://www.gry.pl/gra/Maximum_Rotation.html

rotation

Hay stack

http://www.giercownia.pl/gra/31766/hay_stack/

hay stack

Mass attack

http://www.grajwgry.pl/gra/balansowanie/mass+attack.html

mass attack

Droga przez Alpy

http://www.giercownia.pl/gra/31774/alvin_s_alps/

alvin alps

Matematyczna góra

http://matematyczny.blox.pl/2008/03/Matematyczna-Gora.html

matematyczna góra

Slideshow