Plakat na temat „Matematyka jest wszędzie…”. Konkurs!

math_is_everywhere_by_studiodiatryma-d36a0i8

Informacje dotyczące o konkursu na najciekawszy plakat „Matematyka jest wszędzie…”

CELE KONKURSU

 • Upowszechnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów gimnazjum.
 • Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań uczniów.
 • Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia.
 • Polularyzacja matematyki

ZASADY KONKURSU

 • W konkursie może wziąć każdy uczeń Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie.
 • Zadaniem ucznia jest przygotowanie plakatu na temat „Matematyka jest wszędzie…”.
 • Plakat może być wykonany w dowolnej technice plastycznej. Format minimum 30×42 cm (A3) max. 70×100 cm. Prace powinny być opisane na odwrocie: tytuł, imię i nazwisko, klasa.
 • Autorem plakatu może być tylko jeden uczeń.
 • Udział w Konkursie jest jednoczesne z wyrażeniem zgody na publikację plakatu na stronie www.matgimbolkow.ssl2.pl oraz użycie jej dla celów promocyjnych. 
 • Zgłoszone prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora, złożoną z nauczycieli matematyki Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie. Nagrodzone prace (ich zdjęcia) zostaną opublikowane na stronie www.matgimbolkow.ssl2.pl
 • Ogłoszenie wyników Konkursu będzie miało miejsce dnia 14 marca 2014. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie   www.matgimbolkow.ssl2.pl natomiast wręczenie nagród Laureatom odbędzie się podczas Szkolnego Festiwalu Nauki.

KRYTERIA OCENY

Ocena prac zgłoszonych do konkursu będzie oparta na następujących kryteriach:

 • wartość metodyczna plakatu (wartość treści, dobranych przykładów, myśl przewodnia, gramatyka i pisownia)
 • oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w prezentacji plakatowej,
 • strona artystyczna pracy (klarowność, czytelność w odbiorze, atrakcyjność, pomysłowość)
 • techniczna jakość prezentacji.

NAGRODY

 • Wszyscy finaliści konkursu i ich nauczyciele zostaną uhonorowani dyplomami. Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

UWAGI KOŃCOWE

 • Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
 • Prace konkursowe uczniów zostają u organizatora.
 • Pytania i uwagi dotyczące konkursu kierować na adres: agnieszka_duszenko@gazeta.pl

Przykładowe prace:

Slideshow